Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Kaera
17:49
17:49
6341 cd35 390

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viaelentarie elentarie
Kaera
17:37
Reposted fromlaserpony laserpony viaelentarie elentarie

April 23 2017

Kaera
20:27
2287 c83e 390
Reposted frombookart bookart viaelentarie elentarie
Kaera
20:15
5051 30c0 390
arctic fox
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viaelentarie elentarie
Kaera
19:52
19:52
2363 6987 390
Reposted fromekelias ekelias viaelentarie elentarie
Kaera
19:51
2242 fb28 390
little guys
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viaelentarie elentarie
Kaera
19:50
19:47
1701 9f83 390
15:39
Kaera
15:35
0873 6196 390
Reposted fromjacoszek jacoszek viaelentarie elentarie
15:31
1085 7d37 390

babyanimalgifs:

can we just take a moment to appreciate this

Reposted frommarvinetta marvinetta viaelentarie elentarie
15:27
0544 cbf8 390
Reposted frommidnightfox midnightfox viaelentarie elentarie
Kaera
15:12
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viageralt geralt
Kaera
15:09
7212 dddf 390
Reposted fromoll oll viageralt geralt
Kaera
15:08
1850 ca69 390
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viageralt geralt

April 18 2017

Kaera
20:02
3174 36c6 390
Reposted frompffft pffft viaelentarie elentarie

April 14 2017

Kaera
13:52
5595 da9c 390
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom viaelentarie elentarie
13:49
9998 3c50 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl