Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Kaera
20:40
Reposted fromjasminum jasminum viana-zakrecie na-zakrecie
Kaera
20:40
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
Kaera
20:36
Reposted fromjasminum jasminum viasoSad soSad
20:26
9401 0dba 390
Reposted fromAgnik Agnik viakoralina koralina

February 21 2017

Kaera
18:01
8556 c342 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
18:00
1506 5314 390
Reposted fromheartsperm heartsperm viaelentarie elentarie

February 20 2017

Kaera
20:50
Kaera
20:46
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viatoniewszystko toniewszystko
Kaera
20:44
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Kaera
20:36
Reposted frombromba bromba viaoll oll
Kaera
20:35
3695 467b 390
Reposted fromkjuik kjuik viaboli boli
Kaera
20:34
0746 1999 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viasofias sofias
Kaera
20:32
0878 5c22 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaoll oll
Kaera
20:30
3345 3689 390
Reposted fromravena00 ravena00 viaTamahl Tamahl
20:27
1654 6996 390
Reposted fromdrinkteawiththequeen drinkteawiththequeen viaoll oll
Kaera
20:27
5444 c02a 390
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viaoll oll
Kaera
20:26
2320 379d 390
Reposted fromsuits suits viaoll oll
Kaera
20:25
2982 44c4 390
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaanime anime
Kaera
20:15
0888 bd7b 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viahedere hedere

February 18 2017

Kaera
17:30
7875 c07c 390
Reposted fromMiziou Miziou viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl