Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

08:26
2328 458d 390
Reposted fromeleaun eleaun viarunkenstein runkenstein
Kaera
08:24
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaweruskowa weruskowa
Kaera
08:22
0669 efe5 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
Kaera
08:19
5507 4f58
Reposted fromsosna sosna viaaynis aynis
Kaera
08:19
Reposted fromkasiak kasiak viaQudaci Qudaci
Kaera
08:12

February 02 2018

Kaera
12:27
Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, Twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów.
— Thema Davis
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viageralt geralt

January 31 2018

Kaera
07:37
Reposted frombluuu bluuu viadelicja8 delicja8

January 30 2018

Kaera
21:05
Chcesz być szczęśliwym - pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi.
— Sokrates
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
21:00
2473 fefd 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:59
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska - "Dzienniki 1914-1945, [T.2, 1926-1935]"
Reposted fromcorvax corvax viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:58
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:57
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:56
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viadomsiaaa domsiaaa
20:53
4227 fc66 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadomsiaaa domsiaaa
20:53
2200 cffb 390
Reposted fromdivi divi viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:53
2663 0d73 390
Reposted fromberabirsza berabirsza viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:51
2949 d6dd 390
Reposted fromhagis hagis viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:51
Reposted fromsilence89 silence89 viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:50
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl