Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

Kaera
07:59
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viageralt geralt

March 19 2018

Kaera
21:22
5754 0e64 390
Reposted fromteijakool teijakool viageralt geralt
Kaera
21:21
1565 51f7 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viageralt geralt
Kaera
21:21
8403 2b9e 390
Reposted fromonlyman onlyman viageralt geralt

March 13 2018

Kaera
20:04
Reposted fromhighlmittel highlmittel viageralt geralt
Kaera
20:04
2978 b980
Reposted fromrof rof viageralt geralt
20:03
5128 139c 390
Kaera
20:03
6833 62ec 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viageralt geralt

February 05 2018

08:26
2328 458d 390
Reposted fromeleaun eleaun viarunkenstein runkenstein
Kaera
08:24
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaweruskowa weruskowa
Kaera
08:22
0669 efe5 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viasatyra satyra
Kaera
08:19
5507 4f58
Reposted fromsosna sosna viaaynis aynis
Kaera
08:19
Reposted fromkasiak kasiak viaQudaci Qudaci
Kaera
08:12

February 02 2018

Kaera
12:27
Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, Twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów.
— Thema Davis
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viageralt geralt

January 31 2018

Kaera
07:37
Reposted frombluuu bluuu viadelicja8 delicja8

January 30 2018

Kaera
21:05
Chcesz być szczęśliwym - pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi.
— Sokrates
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
21:00
2473 fefd 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:59
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska - "Dzienniki 1914-1945, [T.2, 1926-1935]"
Reposted fromcorvax corvax viadomsiaaa domsiaaa
Kaera
20:58
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadomsiaaa domsiaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl