Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

Kaera
18:00
Kaera
17:59
7982 e535 390
Kaera
17:58
1385 4ffb 390
Reposted fromfelicka felicka viaelentarie elentarie
Kaera
17:56
7247 f6dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
Kaera
17:56
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viaelentarie elentarie

October 05 2018

Kaera
12:45
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
Kaera
12:39
Reposted fromesste esste viageralt geralt
Kaera
12:33
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Kaera
12:30
7432 48e4 390
Reposted frommika-el mika-el viahogwarts hogwarts

June 28 2018

Kaera
20:39
4349 bd26 390
Reposted fromSanthe Santhe viaelentarie elentarie
Kaera
20:33
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaelentarie elentarie
20:03
2504 35e5 390

sixpenceee:

“Human, I see you are trapped in my butt warming machine.”

Kaera
20:00
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
Kaera
20:00
Kaera
19:58
9042 623c 390
Reposted fromSanthe Santhe viageralt geralt

June 06 2018

Kaera
18:42
Kaera
18:39
5475 dabf
Reposted fromteijakool teijakool viaelentarie elentarie
Kaera
18:38
1146 09b6 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viaelentarie elentarie
Kaera
18:38
0319 b06b 390
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
Kaera
18:37

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl